> PRESENTACIÓ

 

Què és APUEE
Objectius
Serveis
Fets més rellevants
Dades

 

SERVEIS

Administratius / Econòmics:
- Gestió comptable de l'Associació
- Gestió de quotes
- Manteniment de la base de dades
- Base de dades administrativa
- Base de dades tècnica

Secretaria:
- Atenció telefònica a l'associat
- Redacció i difusió d'informació (actes, circulars, notícies, etc.)
- Manteniment i actualització de la pàgina web

Tècnics:
- Assessorament tècnic en l'àmbit del mercat de l'electricitat (reglamentació, tarifes, etc.)
- Assessorament i seguiment de la gestió tributària de les minicentrals (cànon de regulació, cànon d'ús, impost electricitat, etc.)
- Assessorament en l'àmbit de les instal·lacions de les centrals hidroelèctriques (obra civil, electromecànica, control, etc.)
- Interlocutors amb l'administració
 
© APUEE.ORG - 2005