> PRESENTACIÓ

 

Què és APUEE
Objectius
Serveis
Fets més rellevants
Dades

 

QUÈ ÉS A.P.U.E.E.?

L'Associació de Productors i Usuaris d'Energia Elèctrica (APUEE) és una organització constituïda el 21 de maig del 1993 per a promoure, representar i defensar els interessos comuns dels seus membres i dels aprofitaments hidràulics de Catalunya.

Actualment l'APUEE és una organització en creixement amb 80 explotacions de centrals hidroelèctriques associades de Catalunya..

Poden formar part de l'Associació totes les empreses o particulars usuaris i/o titulars de concessions administratives per aprofitar l'aigua a les instal·lacions de producció pertanyents a les conques de Catalunya o que es trobin ubicades al territori d'aquesta Comunitat Autònoma, amb destinació a la producció d'energia elèctrica, per a la venda o per a consum propi.

També podran ser reconegudes com a membres o associats d'honor aquelles persones o empreses de reconegut prestigi en l'àmbit social, cultural, intel·lectual i/o empresarial, l'actuació dels quals hagi destacat en la promoció i el desenvolupament de les finalitats de l'Associació.
 
© APUEE.ORG - 2005