> PRESENTACIÓ

 

Què és APUEE
Objectius
Serveis
Fets més rellevants
Dades

 

OBJECTIUS

L'APUEE té com a finalitats:

• Agrupar a les persones i empreses del sector per resoldre els problemes d'interès comú.

• Representar els interessos del sector minihidràulic de Catalunya davant dels poders públics com a interlocutor.

• Proporcionar a les empreses del sector un organisme de consulta tècnica, legal i administrativa.

• Mantenir i establir contactes i relacions amb altres associacions similars.

• Promoure el desenvolupament de les energies renovables.

• Col·laborar en la protecció del medi ambient i en la conservació dels recursos naturals.
 
© APUEE.ORG - 2005