> PRESENTACIÓ

 

Què és APUEE
Objectius
Serveis
Fets més rellevants
Dades

 

FETS MÉS RELLEVANTS

Abril 2005: professionalització de l'APUEE.

Desembre 2004
: al·legacions al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment de les Conques Internes de Catalunya.

Juny 2003
: constitució del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat.

Desembre 2001
: al·legacions Decret Llei de Sequera.

Juny 2000
: acord de col·laboració amb l'APPA.

Gener 2000
: atorgament de subvenció entre la Junta d'Aigües i l'APUEE arrel del conveni de desembre 1998.

Juliol 1999
: Conveni de col·laboració amb el Departament de Medi Ambient (acord per augmentar cabals regulats en èpoques d'estiatge).

Desembre 1998
: Conveni Regulador amb la Junta d'Aigües (acord de conveni col·lectiu amb posteriors subvencions per a la instal·lació de telecontrols).

Juliol 1998
: Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà (en relació al Patronat del Parc Fluvial Navàs-Berga).

Novembre 1992
- actualitat: negociacions de l'augment del cànon de regulació.


 
© APUEE.ORG - 2005